Τελετή απονομής βεβαιώσεων των ωφελούμενων των τριών σχεδίων του ΙΙ: ΟΚΑΝΑ “Υπηρεσίες κατάρτισης & Συμβουλευτικής σε Απεξαρτημένα ή Υπό Απεξάρτηση Άτομα

Τελετή απονομής βεβαιώσεων των ωφελούμενων των τριών σχεδίων του ΙΙ: ΟΚΑΝΑ “Υπηρεσίες κατάρτισης & Συμβουλευτικής σε Απεξαρτημένα ή Υπό Απεξάρτηση Άτομα

Bookmark the permalink.

Comments are closed.