ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Επίσημοι Φορείς για τα Ναρκωτικά & Θεραπευτικά Προγράμματα

Προγράμματα Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

www.psychothes.gr/dependence.asp#

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Α.Π.Θ. – ΟΚΑΝΑ)

http://selfhelpgreece.wordpress.com/

http://selfhelp.web.auth.gr/home.htm

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

www.kethea.gr

Δήμος Θεσσαλονίκης

European Legal Database on Drugs (EMCDDA)

Εθνικό Τυπογραφείο

Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος

Μονάδες Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

Thessaloniki

Comments are closed.