Ο ΟΚΑΝΑ

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί από το 2002 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των απεξαρτημένων ή και υπό απεξάρτηση μελών των Μονάδων Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στη Βόρεια Ελλάδα.
Το ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε:

 • απεξαρτημένους
 • ευρισκόμενους σε στάδιο κοινωνικής επανένταξης
 • υπό απεξάρτηση
 • ευρισκόμενους σε επιτυχή σταθερή συντήρηση

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας αφορούν σε:

 • ατομική συμβουλευτική,
 • ψυχοκοινωνική στήριξη,
 • κοινωνική ενδυνάμωση,
 • προώθηση στην αγορά εργασίας,
 • συμβουλευτική απασχόλησης,
 • δικτύωση με κοινωνικούς & εργοδοτικούς φορείς

Οι δραστηριότητες μας αφορούν στη λειτουργία δημιουργικών εργαστηρίων ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης:

 • χειροποίητου κοσμήματος
 • χειροποίητου διακοσμητικού
 • φωτογραφίας

Οι παρεμβάσεις μας αφορούν στην ορθή & δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των μελών μας με δράσεις όπως:

 • αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
 • internet café
 • αίθουσα προβολής ταινιών & ντοκιμαντέρ
 • δανειστική βιβλιοθήκη
 • αθλητικές δράσεις

Τεκμηριωμένη επιστημονικά & εμπειρικά άποψή μας είναι ότι:
ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ & ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ & ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασικό μας μέλημα αποτελεί η εξειδικευμένη κατάρτιση των μελών μας σε ποικίλους επαγγελματικούς τομείς και γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με τις ανάγκες προσφοράς & ζήτησης της τοπικής αγοράς εργασίας, τα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα των μελών μας ενώ παράλληλα πολλά από τα γνωστικά αντικείμενα αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τα καλλιτεχνικά ταλέντα τους.
Τα Προγράμματα Κατάρτισης που υλοποιούνται από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών καλύπτουν την επαγγελματική εξειδίκευση των μελών, την ανάγκη της κοινωνικής & επαγγελματικής ενσωμάτωσης τους σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες προσομοίωσης κανονικού εργασιακού περιβάλλοντος

Έμπειρα & Εξειδικευμένα στελέχη του ΟΚΑΝΑ ( ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, υπάλληλοι διοικητικού και οικονομικού), παρέχουν τις υπηρεσίες τους, τη γνώση και την εμπειρία τους, στα μέλη μας κατά τη διάρκεια υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης σε ότι αφορά:

• Κοινωνική ενδυνάμωση
• Ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση του ατόμου
• Επαγγελματικό προσανατολισμό
• Επαγγελματική κατάρτιση
• Προώθηση στην αγορά εργασίας
• Ανάδειξη επαγγελματικών δεξιοτήτων

Comments are closed.