ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής
& Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.)
Μοναστηρίου 4, 54627
Τηλ. επικ.: 2310566136
Φαξ: 2310548187
e-mail : kekthes1@otenet gr

www.okanathes.gr

Comments are closed.