Απολογισμός δράσεων Παραρτήματος ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ημερολογιακού έτους 2012

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(ΟΚΑΝΑ)
Θεσσαλονίκη 13-9-2013
Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής
&
Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.)
Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 4, 54627
Τηλ. επικ.: 2310566136
Φαξ: 2310548187
e-mail : kekthes1@otenet gr

Απολογισμός δράσεων Παραρτήματος ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ημερολογιακού έτους 2012

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2012
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Νομική Συμβουλευτική : παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική σε 113 περιπτώσεις μελών των ΠΥ ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης.

2. Νομική βοήθεια : Έγινε έκδοση 83 ογδόντα τριών βεβαιώσεων για δικαστική χρήση, μετά από αίτημά τους όπου αναφέρονταν η συνολική πορεία τους στο ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης και η ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες ,παραγωγικά εργαστήρια κλπ. Τα εν λόγω μέλη των ΠΥ του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα μέλη του ΕΚΚΕΕ, είχαν εκκρεμοδικίες από το παρελθόν, ως ενεργοί χρήστες, για μικροπαραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

3. Συμβουλευτική Εργασίας : Παρασχέθηκε συμβουλευτική εργασίας σε 258 μέλη των ΠΥ ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης

4. Οικογενειακή Συμβουλευτική :Παραπέμφθηκαν για παροχή οικογενειακής συμβουλευτικής 30 τριάντα οικογένειες ενεργών χρηστών ουσιών στα Θεραπευτικά Προγράμματα Απεξάρτησης ΙΑΝΟΣ ΨΝΘ, ΑΡΓΩ ΨΝΘ ΜΕΘΕΞΙΣ ΨΝΘ, ΠΠΑ ΟΚΑΝΑ ΑΠΘ, ενώ παράλληλα έγινε ενημέρωση για τα ΘΠ που δραστηριοποιούνται στην πόλη. 10 δέκα ενεργοί χρήστες εντάχθηκαν σε ΘΠ της πόλης.

5. Προώθηση στην απασχόληση: 36 μέλη των ΠΥ ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης εξασφάλισαν εργασιακή απασχόληση, με διάφορες μορφές ( επιδοτούμενα σεμινάρια, επιταγή κατάρτισης ΟΑΕΔ , σε θέσεις εργασίας 8μηνης 3μηνης κ 2μηνης διάρκειας στον Δήμο Θεσσαλονίκης στο Δήμο Νεάπολης Συκεών, Αμπελοκήπων Μενεμένης κα ) 1 μέλος των Π Υ ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης εντάχθηκε σε πρόγραμμα 3+1 του δήμου Νιγρίτας Σερρών

6. Έγινε παραπομπή σε άλλα προγράμματα ( ΚΕΘΕΑ- ΙΑΝΟΣ – ΑΡΓΩ ) σε 20 είκοσι ενεργούς χρήστες νεαρών ηλικιών άτομα ,(19-25)

7. Ενεγράφησαν 25 είκοσι πέντε ενεργοί χρήστες στη λίστα αναμονής του ΟΚΑΝΑ(40 ημέρες Μ.Ο. αναμονής), μετά από κινητοποίηση ενημέρωση

8. Παραπομπή σε κοινωνικές υπηρεσίες ( Πρόνοια, Κοινωνικό Ιατρείο, ΠΡΑΞΙΣ, Συσσίτια, κα) σε 70 εβδομήντα μέλη των Π Υ ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης, σε 54 πενήντα τέσσερις ενεργούς χρήστες.

9. Πέραν των ήδη 422 εγγεγραμμένων μελών του ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης, το 2012 προστέθηκα άλλα 126 εβδομήντα δύο νέα μέλη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης κατά το 2012 , λειτούργησαν με επιτυχία οι εξής δημιουργικές δραστηριότητες για τα μέλη του:

1. Δανειστική Βιβλιοθήκη ( καθημερινά )
2. Αίθουσα υπολογιστών , ως Ιντερνέτ καφέ ( καθημερινά )
3. Εργαστήριο ελεύθερης καλλιτεχνικής δημιουργίας, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου ( Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕΕ

1ον
Ιανουάριος 2012 έως και σήμερα :
Συμμετοχή του ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης στο «ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ “street work”» υπό την αιγίδα ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Θεραπευτικών Προγραμμάτων Απεξάρτησης του νομού Θεσσαλονίκης .ΟΚΑΝΑ, ΑΡΓΩ ΨΝΘ, ΙΑΝΟΣ ΨΝΘ, ΚΕΘΕΑ -ΙΘΑΚΗ , ΠΠΑ ΟΚΑΝΑ ΑΠΘ, ΜΕΘΕΞΙΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ( από πλευρά ΟΚΑΝΑ συμμετέχει η υπεύθυνη του Παραρτήματος ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης)

1α ) Διοργάνωση 2ήμερου εκπαιδευτικού από την υπηρεσία street work του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα( στα συμμετέχοντα στελέχη- εκπροσώπους των φορέων και σε εθελοντές)

1β) Δράσεις παρέμβασης street work σε πιάτσες μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ( Ροτόντα, Πλατεία Ναυαρίνου, Ξαρχάκος)

1γ)Διοργάνωση ημερίδας τον Ιούνιο στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από το δίκτυο. Συμμετοχή με εργασία από την υπεύθυνη παραρτήματος ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης κα Χριστιά Ελένη

1δ)Διοργάνωση συνάντησης κοινωνικών φορέων της πόλης για δημιουργία και χαρτογράφηση όλων των κοινωνικών φορέων της πόλης

2ον
31/5/2012:
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «κοινωνική κρίση και ευάλωτοι πληθυσμοί» το ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Συμμετοχή των απασχολούμενων στο ΕΚΚΕΕ

3ον
27/6 έως 28/6/2012:
Συμμετοχή της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ στο Τουρνουά Ποδόσφαιρου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» , που διοργανώνεται κάθε χρόνο από όλους τους φορείς απεξάρτησης της πόλης. Διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών

4ον
1/9 έως 9/9/2012:
Συμμετοχή του ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης στις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Νεάπολης Συκεών « ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ» με εκθεσιακό περίπτερο δημιουργιών των μελών του ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στα δημιουργικά εργαστήρια και σταντ διανομής έντυπου ενημερωτικού υλικού του ΟΚΑΝΑ.

5ον
21/9/2012:
Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με θέμα:
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Εισηγήθηκε η υπεύθυνη του ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη κα Χριστιά Ε.
Συμμετείχαν ο ΟΚΑΝΑ, το ΕΕΘ, το ΕΚΘ, ΕΛΕΠΑΠ, ΘΧΠ Άγιος Παντελεήμονας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙ Σ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΣΠΑ

Ιανουάριος 2012:

Σύνταξη Πρότασης για ανάληψη υλοποίησης Πράξης ΕΣΠΑ .Η πρόταση αφορούσε στην απορρόφηση από την τοπική αγορά εργασίας ατόμων ΕΚΟ. Η πρόταση του ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε , βαθμολογήθηκε από την ΕΥΚΕΚΟ 2η για όλη την Ελλάδα, ως πλήρως τεκμηριωμένη, καινοτόμος και καλών πρακτικών για την επίτευξη του στόχου που αφορά στην πλήρη ενσωμάτωση των πρώην χρηστών ουσιών στην τοπική αγορά εργασίας. Στην ΑΣ ΣΧΕΔίΑ ο ΟΚΑΝΑ είναι ο Συντονιστής φορές και συμμετέχουν ως εταίροι , το ΑΡΓΩ ΨΝΘ, ΙΑΝΟΣ ΨΝΘ, ΕΕΘ, ΔΕΠΘΕ, Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Τεχνολογίας ΠΛΑΤΩΝ, ΚΠ ΣΕΙΡΙΟΣ, ΚΠ ΕΛΠΙΔΑ, ΚΠ ΠΥΞΙΔΑ, ΚΠ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ.
Θα συμμετέχουν σε 9 εννέα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 130 εκατόν τριάντα απεξαρτημένα και ευρισκόμενα σε στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης άτομα από τα τρία ΘΠ που συμμετέχουν στην ΑΣ ,παράλληλα θα παρακολουθήσουν ΣΥΥ και μετά τη λήξη των Προγραμμάτων όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να δημιουργήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αντίστοιχες των γνωστικών αντικειμένων που παρακολούθησαν
Η έναρξη έχει γίνει τον Δεκέμβριο του 2012 και η επίσημη έναρξη κατάρτιση και συμβουλευτική θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2013
Έχουν κατατεθεί 197 εκατόν ενενήντα επτά αιτήσεις ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1.
Νοέμβριος 2012

Υλοποιήθηκαν δύο από τα έξη επιμορφωτικά σεμινάρια της εγκεκριμένης Πράξης ΕΣΠΑ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ( ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 MIS 377502 για Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ν. Θεσσαλονίκης

Συμμετείχαν 20 είκοσι και 20 είκοσι, αντίστοιχα, στελέχη του ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης, του ΠΠΑ ΟΚΑΝΑ ΑΠΘ, και των Κέντρων Πρόληψης του Ν. Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας

1ο Σεμινάριο διάρκειας 70 ωρών με τίτλο:

«Εκπαίδευση για την εφαρμογή παρεμβάσεων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της κοινότητας(Μετανάστες –παλιννοστούντες- Κοινωνικές ομάδες με γλωσσικές & πολιτισμικές ιδιαιτερότητες(τσιγγάνοι)-Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες-Εκδιδόμενες γυναίκες, φορείς HIV / AIDS κα»

2ο Σεμινάριο διάρκειας 50 ωρών με τίτλο:

««Εκπαίδευση για την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης σε φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ»

2 Νοέμβριος
Συμμετοχή της υπεύθυνης του ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης σε επιμορφωτικό σεμινάριο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης ΕΣΠΑ « Καμπάνια Ενημέρωσης για τις Εξαρτήσεις. Ετήσιο Φεστιβάλ κατά των Ναρκωτικών με τίτλο: « Επιμόρφωση στελεχών ΟΚΑΝΑ για τη διαχείριση των ΜΜΕ σε κρίση»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οκτώβριος 2012

Έναρξη διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου ΙΙ της εγκεκριμένης Πράξης ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με τίτλο :
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΤΟΜΑ» ΜΙΣ 373778 για περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ν. Θεσσαλονίκης.

Τρία Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Συμβουλευτικής :

– «Σχεδιασμός και Κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων και διακοσμητικών» διάρκειας 400 ωρών. 15 ωφελούμενοι
– «Καλλιέργειες Κηπευτικών με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον» διάρκειας 400 ωρών 15 ωφελουμενοι
– «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στον χειρισμό Η/Υ» διάρκειας 400 ωρών 15 ωφελούμενοι

Κατατέθηκαν 197 εκατόν ενενήντα αιτήσεις συμμετοχής από τα μέλη όλων των μονάδων υποκατάστασης της Θεσσαλονίκης , Κατερίνης , και Λάρισας καθώς κι άλλων ΘΠ του νομού Θεσσαλονίκης

Επελέγησαν μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία , 45 ωφελούμενοι ( 15 ανά σεμινάριο κατάρτισης ) και 15 αναπληρωματικοί ( 5 ανά σεμινάριο κατάρτισης)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΜΕΛΗ ΕΚΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 422
ΝΕΑ ΜΕΛΗ 126
ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΛΩΝ ΕΚΚΕΕ 2012 548

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 196
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 258
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 30
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 36
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 38
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 124
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Π Υ ΟΚΑΝΑ 25
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 737

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2012
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ 289
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 38
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 13
ΣΥΝΟΛΟ 340

Με εκτίμηση

Η υπεύθυνη του ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ
Θεσσαλονίκης

Χριστιά Ελένη

Bookmark the permalink.

Comments are closed.